กันยายน 27, 2021

TRADING BONUS $ 30 FREE

GOFX เปย์โบนัสเทรดฟรี $ 30

ฟรีโบนัสการซื้อขายสำหรับลูกค้าใหม่ ให้ทดลองระบบซื้อขายของ GOFX ภายใต้สภาวะการซื้อขายจริงโดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินก่อนและไม่มีความเสี่ยงกับเงินลงทุน เมื่อท่านขอรับโบนัสนี้ เงินโบนัสจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งผลกำไรที่เกิดขึ้นจากเงินโบนัสนี้ทั้งหมดสามารถถอนออกมาได้ตลอดเวลา

ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้

เงินโบนัสเข้าสู่บัญชีท่าน โดยอัตโนมัติ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่

ได้รับ Leverage สูงถึง 1:500

ถือครองออเดอร์เพียง 10 นาทีขึ้นไป

สามารถถอนเงินจากกำไรที่เทรดได้โดยต้องมีกำไรจากการเทรด ขั้นต่ำ $ 100 และต้องเทรดสะสม อย่างน้อย 10 Lot (Standard) ถึงจะสามารถถอนพร้อมโบนัสได้

ถอนได้ 1 ครั้งเท่านั้น และสูงสุดไม่เกิน $ 200

GOFX เปย์โบนัสเทรดฟรี $ 30

ฟรีโบนัสการซื้อขายสำหรับลูกค้าใหม่ ให้ทดลองระบบซื้อขายของ GOFX ภายใต้สภาวะการซื้อขายจริงโดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินก่อนและไม่มีความเสี่ยงกับเงินลงทุน เมื่อท่านขอรับโบนัสนี้ เงินโบนัสจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งผลกำไรที่เกิดขึ้นจากเงินโบนัสนี้ทั้งหมดสามารถถอนออกมาได้ตลอดเวลา

ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้

เงินโบนัสเข้าสู่บัญชีท่าน โดยอัตโนมัติ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่

ถือครองออเดอร์เพียง 10 นาทีขึ้นไป

สามารถถอนเงินจากกำไรที่เทรดได้โดยต้องมีกำไรจากการเทรด ขั้นต่ำ $ 100 และต้องเทรดสะสม อย่างน้อย 10 Lot (Standard) ถึงจะสามารถถอนพร้อมโบนัสได้

ถอนได้ 1 ครั้งเท่านั้น และสูงสุดไม่เกิน $ 200

วิธีการรับโบนัสซื้อขาย

GOFX เปย์โบนัสเทรดฟรี เพียง 4 ขั้นตอน รับโบนัส $ 30

เปิดบัญชีซื้อขายจริง

ล็อกอินไปที่พื้นที่สำหรับสมาชิก โดยใช้ข้อมูลที่ท่านได้รับทางอีเมล

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อยืนยันบัญชีของคุณ

เปิดบัญชีโบนัสเพื่อรับโบนัสทันที

ตัวอย่างการใช้โบนัสฟรี $ 30 : คุณสามารถทำการถอนเงินได้สูงสุดถึง $200 โดยไม่มีความสี่ยงต่อเงินทุนของคุณ

เงินโบนัสเงินฝาก (Welcome Bonus)จำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชี (Deposit)กำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายด้วยโบนัส (Profit)จำนวนเงินที่สามารถถอนได้ (Withdraw)หมายเหตุ (Note)
$ 30$ 0$ 50ไม่สามารถถอนได้เพราะยังไม่ครบเงื่อนไขกำไรครบ $ 1001.สามารถถอนเมื่อเทรดได้ครบทุกเงื่อนไขเท่านั้น 2.สามารถถอนได้ 1 ครั้ง เท่านั้น และ สูงสุดไม่เกิน $ 200 3.เมื่อทำการถอนแล้วบริษัทจะปิดบัญชีโบนัสโดยอัตโนมัติ
$ 30$ 0$ 100$ 130
$ 30$ 0$ 150$ 180
$ 30$ 0$ 300$ 200 (ถอนได้สูงสุดไม่เกิน $ 200)

ตัวอย่างการใช้โบนัสฟรี $ 30 : คุณสามารถทำการถอนเงินได้สูงสุดถึง $200 โดยไม่มีความสี่ยงต่อเงินทุนของคุณ

เงินโบนัสเงินฝาก (Welcome Bonus)จำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชี (Deposit)กำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายด้วยโบนัส (Profit)จำนวนเงินที่สามารถถอนได้ (Withdraw)หมายเหตุ (Note)
$ 30$ 0$ 50ไม่สามารถถอนได้เพราะยังไม่ครบเงื่อนไขกำไรครบ $ 1001.สามารถถอนเมื่อเทรดได้ครบทุกเงื่อนไขเท่านั้น 2.สามารถถอนได้ 1 ครั้ง เท่านั้น และ สูงสุดไม่เกิน $ 200 3.เมื่อทำการถอนแล้วบริษัทจะปิดบัญชีโบนัสโดยอัตโนมัติ
$ 30$ 0$ 100$ 130
$ 30$ 0$ 150$ 180
$ 30$ 0$ 300$ 200 (ถอนได้สูงสุดไม่เกิน $ 200)

ตัวอย่างการใช้โบนัสฟรี $ 30 : คุณสามารถทำการถอนเงินได้สูงสุดถึง $200 โดยไม่มีความสี่ยงต่อเงินทุนของคุณ

เงินโบนัสเงินฝาก (Welcome Bonus)จำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชี (Deposit)กำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายด้วยโบนัส (Profit)จำนวนเงินที่สามารถถอนได้ (Withdraw)หมายเหตุ (Note)
$ 30$ 0$ 50ไม่สามารถถอนได้เพราะยังไม่ครบเงื่อนไขกำไรครบ $ 1001.สามารถถอนเมื่อเทรดได้ครบทุกเงื่อนไขเท่านั้น 2.สามารถถอนได้ 1 ครั้ง เท่านั้น และ สูงสุดไม่เกิน $ 200 3.เมื่อทำการถอนแล้วบริษัทจะปิดบัญชีโบนัสโดยอัตโนมัติ
$ 30$ 0$ 100$ 130
$ 30$ 0$ 150$ 180
$ 30$ 0$ 300$ 200 (ถอนได้สูงสุดไม่เกิน $ 200)

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง : การซื้อขาย FX และ CFD มีความเสี่ยงสูง โปรดทำความเข้าใจก่อนการลงทุน ภายใต้เงื่อนไข

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง : การซื้อขาย FX และ CFD มีความเสี่ยงสูง โปรดทำความเข้าใจก่อนการลงทุน ภายใต้เงื่อนไข

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง : การซื้อขาย FX และ CFD มีความเสี่ยงสูง โปรดทำความเข้าใจก่อนการลงทุน ภายใต้เงื่อนไข

เงื่อนไขของการใช้

  • โปรโมชั่นโบนัสซื้อขายนี้ให้สำหรับทุกท่านที่่เปิดบัญชีซื้อขายจริงของ GOFX เป็นครั้งแรก โปรโมชั่นนี้มีเวลาจำกัด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ท่านจะต้องขอรับโบนัส ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

  • ถ้าหาก GOFX ตรวจสอบพบว่าลูกค้าได้มีการใช้หรือพยายามใช้โปรโมชั่นนี้ไปในทางที่ผิดหรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่สุจริตต่อ GOFX ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ, ระงับ หรือถอนโปรโมชั่นโบนัสซื้อขายหรือโปรโมชั่นอื่นๆ จากลูกค้าตามที่เห็นสมควร และถ้าหากมีความจำเป็นก็สามารถยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับลูกค้าเป็นการ ชั่วคราวหรือถาวรได้ หรือทำการปิดการเข้าถึงบริการและ/หรือบล็อคบัญชีซื้อขายของลูกค้าได้

  • นอกจากนี้ หากพบว่าลูกค้าได้ใช้โบนัสซื้อขายไปในทางที่ผิดด้วยการทำเฮดจิ้งโพซิชั่นของตัวเองทั้งภายใน (ด้วยการใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่มีอยู่ที่ GOFX) หรือภายนอก (ด้วยการใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่มีอยู่กับโบรกเกอร์อื่น) GOFX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดคืนโบนัสซื้อขายที่ได้มอบให้ไปแล้ว จากบัญชีซื้อขายของลูกค้าในทันทีหรือจากบัญชี

  • GOFX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของโบนัสได้ทุกเมื่อ โดยทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงการเปลี่ยนแปลง ในหน้านี้หรือหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

  • ข้อโต้แย้งใดๆ หรือความไม่เข้าใจที่อาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไขและข้อตกลงนี้จะถูกแก้ไข โดยทีมงานบริหารจัดการของ GOFX เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากมีการตัดสินใจแล้วให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและ/หรือ มีผลต่อทุกฝ่าย