กรกฎาคม 6, 2022

ส.ป.ก. ลดผลกระทบ Covid-19 ดึงชุมชนปลูกสมุนไพรมากขึ้น

ส.ป.ก. จับมือกรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมโครงการ ปลูกสมุนไพร ในชุมชน

ส.ป.ก.,การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,ปลูกสมุนไพร,Covid-19,การปลูก , การแปรรูป , การเก็บเกี่ยว,OTOP,Business Matching,ร้างอาชีพ ,สร้างรายได้

เจาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19 1,000 ราย คาดสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกว่า27ล้านบาท


นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ได้กล่าวหารือกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โครงการพลิกวิกฤติ COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพื่อสร้างความรู้ในการปลูกสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร

และยังส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ ที่มีสินค้าจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อขยายสู่ตลาดโลก โดยจะใช้ภูมิปัญญาของคนไทย อาทิ องค์ความรู้ , ทรัพยากรท้องถิ่น , นวัตกรรม , และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการขององค์กรชุมชนที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ

ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการใน 10 จังหวัด อาทิ 1.เชียงราย 2.ฉะเชิงเทรา 3.ชลบุรี 4.อุทัยธานี 5.อุตรดิตถ์ 6.นครราชสีมา 7.ปราจีนบุรี 8.นครพนม 9.ชุมพร และ 10.พัทลุง

และกิจกรรมในการดำเนินงานที่สำคัญที่สุดก็คือ การให้ความรู้แก่เกษตรกร อาทิ การปลูก , การแปรรูป , การเก็บเกี่ยว เพื่อให้การผลิตสมุนไพรมีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ – บรรจุภัณฑ์สมุนไพร จากฐานทรัพยากรของประเทศไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมุนไพรไทย โดยคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50 รายการ

และการส่งเสริมการตลาดสมุนไพรไทย ได้การจัดงาน OTOP สมุนไพรไทย และการจัดกิจกรรมแบบ Business Matching เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรไทยได้นำเสนอสินค้าสมุนไพรไทย แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย เพื่อใช้รักษาโรค และสร้างเสริมสุขภาพใน รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการในการบริหารจัดการด้านนโยบายการขับเคลื่อนงานสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืนของรัฐบาลไทย

นี้จะเป็นการสร้างงาน , สร้างอาชีพ ,สร้างรายได้ จากการผลิตสมุนไพรไทยให้แก่เกษตรกรแรงงานคืนถิ่น และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้กว่า 1,000 ราย รวมถึงจะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 27 ล้านบาท เลยทีเดียว

ส.ป.ก. ได้มีแผนให้ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อปฏิรูปที่ดินโดยการส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป โดยมีการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมั่นคง แข็งแรง ให้แก่เกษตรกรในเขตส.ป.ก.


ติดตามข่าวสารบทความดีๆจาก เว็บไซต์ : GOFX.CO
หรือทาง Facebook page : GOFX TH

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *