กรกฎาคม 6, 2022

ยกระดับขนส่งทางรางไทย สู่ระบบไฟฟ้า โดย สจล. ร่วมกับ รฟท.

พระจอมเกล้าลาดกระบัง ร่วมมือกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ยกระดับขนส่งทางรางไทย

ดันงานวิจัย ยกระดับขนส่งทางรางไทย ให้สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมมือกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดันงานวิจัยขับเคลื่อนให้ ยกระดับขนส่งทางรางไทย ให้สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ทั้งวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมปิโตรเลียม และอื่นๆอีกมากมาย ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ที่ผลักดันการใช้เทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ ส่งเสริมพลังงานสะอาด ลดมลพิษในด้านต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางรางด้านรถจักรล้อเลื่อน เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้า” ใน 2 ด้านคือ 1.พัฒนาด้านวิศวกรรมในการเปลี่ยนรถจักรดีเซลไฟฟ้าและรถดีเซลราง / 2.พัฒนาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับสถานีจ่ายไฟฟ้า

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เปิดเผยว่า เล็งเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาระบบขนส่งและการคมนาคมโดยรถไฟ ที่ในอนาคตหากมีการปรับตัวสู่การเลือกใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ก็จะลดมลพิษทางอากาศได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง สจล. ที่มีพื้นที่ตั้งใกล้ชิดกับจุดจอดรถไฟสถานีพระจอมเกล้า ทาง สจล. ก็มีความสามารถในการพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆมาก ตลอดจนความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สจล. ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ในฐานะ The World Master of Innovation สู่บทบาทการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับโลก จากการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2021 (Asia-Pacific) จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วเอเชีย ให้เป็นอันดับ 1

ทั้งนี้ การร่วมมือทางด้านวิชาการดังกล่าว ก็เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางของรถไฟ ไปสู่ระบบไฟฟ้าในด้านต่างๆ ดังเช่นต่างประเทศที่ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่มากขึ้น เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ และเยอรมนี ซึ่งได้มีการวิจัยในการนำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนรถไฟ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยังสอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากกว่าเดิม และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย นายนิรุฒ กล่าวทิ้งท้าย


ติดตามข่าวสารบทความดีๆจาก เว็บไซต์ : GOFX.CO
หรือทาง Facebook page : GOFX TH

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *