สิงหาคม 12, 2022

ขนส่งทางบก ปรับตัวช่วง Covid-19 พัฒนาบริการจ่ายภาษีรถออนไลน์เพิ่มขึ้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ ขนส่งทางบก ปรับตัวการให้บริการประชาชน

ขนส่งทางบก,ชำระภาษีรถประจำปี,ชำระเงินผ่านเว็บ,DLT Vehicle Tax,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,mPAY,Truemoney Wallet,เครื่องหมายการเสียภาษี,ชำระภาษีรถล่วงหน้า,Drive Thru for Tax,ชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ,การชำระผ่านระบบออนไลน์,กรมการขนส่งทางบก

ในการพัฒนาบริการรับ ชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง


นาย ยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้แจ้งว่าหากประชาชนที่ไม่สะดวกมา ชำระภาษีรถประจำปี ที่สำนักงาน ขนส่งทางบก ให้ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ได้เช่น
https://eservice.dlt.go.th  แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax , เคาน์เตอร์เซอร์วิส , โมบายล์ แอปพลิเคชัน mPAY , Truemoney Wallet ซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถ ชำระภาษีรถประจำปี ได้ และสามารถรอรับ เครื่องหมายการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน และขณะเดียวกันเจ้าของรถยัง ชำระภาษีรถล่วงหน้า ก่อนครบอายุภาษีได้ถึง 90 วัน

นอกจากนั้น การเปิดให้บริการ ชำระภาษีรถประจำปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเดือน มกราคม 2564 พบมีประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 520,270 คัน จำแนกเป็นการใช้บริการรับ ชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มากที่สุด จำนวน 394,654 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี

(Drive Thru for Tax) จำนวน 73,048 คัน ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ จำนวน 35,523 คัน ในส่วนของบริการชำระภาษีผ่าน แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,185 คัน
และบริการ ชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับ ชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) มีผู้ใช้บริการจำนวน 943 คัน

นอกจากนี้ ขนส่งทางบก ยังมีบริการรับ ชำระภาษีรถประจำปี ผ่านหน่วยงานเครือข่าย อาทิเช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวน 12,809 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1,274 คัน ผ่าน แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 811 คัน และผ่านธนาคารที่ร่วมโครงการ จำนวน 23 คัน

ถึงแม้การ ชำระภาษีรถประจำปี ผ่านระบบออนไลน์ ในเบื้องต้นยังรองรับเฉพาะรถที่ไม่เข้าข่ายต้องนำรถไปตรวจสภาพ อาทิเช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ

และไม่มีการเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ถึงแม้สำหรับรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อน ชำระภาษีรถประจำปี กรมการขนส่งทางบกก็ได้พัฒนาช่องทางให้บริการรองรับที่หลากหลายเช่นกัน ทั้งบริการชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ หรือบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการกับกรมการขนส่งทางบก หรือที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสารบทความดีๆจาก เว็บไซต์ : GOFX.CO
หรือทาง Facebook page : GOFX TH

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *