กฟผ. จับมือ ทรู ทดสอบใช้งานเครือข่ายอัจฉริยะ 5G โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ทรู ร่วมทดสอบเทคโนโลยี 5G ที่ กฟผ. แม่เมาะ ครั้งแรกในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าของไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,True 5G,เทคโนโลยี 5G,กฟผ.,อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า,บริษัท ทรู,Digital,Hard Work,Smart Work,Energy Storage,Renewable Energy Forecast,Smart Mining,เหมืองแม่เมาะ,อุตสาหกรรมยุค 4.0,5G Standalone,Stockpile,ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

True 5G หวังเสริมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า เพิ่มความปลอดภัย ใส่ใจดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. ได้ร่วมมือกับ ทรู (True) ผู้นำเทคโนโลยีสุดไฮเทค ที่จะเชื่อมต่อ และควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่ายสุดอัจฉริยะอย่าง ทรู 5G และ วันที่ 4 มีนาคม 2564 คุณ ปิยพงศ์ วรกี โดยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ และ พัฒนาระบบสารสนเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ คุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน และ กรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้ร่วมลงนาม MOU โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและบริการ 5G สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ กลุ่มทรู ซึ่งจะร่วมศึกษา กับพัฒนาการนำโครงข่าย กับอุปกรณ์ที่รองรับระบบ 5G มาทดสอบการใช้งานที่ กฟผแม่เมาะ .ลำปาง เพื่อจะยกระดับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในยุค Digital

โดยมี คุณ บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ และ คุณพิชิต ธันโยดม หัวหน้คณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน  อาคาร 50 ปี สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  .บางกรวย .นนทบุรี

คุณปิยพงศ์ วรกี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ได้กล่าวว่า กฟผมุ่งปรับองค์กรให้พร้อมรับกับสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของประชาชน อย่างเช่น นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานจาก Hard Work เป็น Smart Work ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทันสมัยคล่องตัวมากกว่าเดิม

ซึ่งการนำร่องพัฒนาโรงไฟฟ้าของ กฟผสู่การเป็นโรงไฟฟ้า Digital ที่มีประสิทธิภาพสูงและแม่นยำ และระบบยังควบคุมและสั่งการโดยผ่านระบบ Digital  ซึ่งจะใช้ ระบบแบบ AI ช่วยวิเคราะห์ และประมวลผลการทำงาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการควบคุมโรงไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อทำให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมจ่ายสูง

ส่วนทางระบบส่งไฟฟ้า กฟผได้นำระบบกักเก็บพลังงาน อย่าง (Energy Storage) มาเสริมความแข็งแกร่งของโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้า ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงพัฒนาระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่าง  Renewable Energy Forecast ซึ่งจะช่วยให้สามารถคาดการณ์เพื่อวางแผนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้อย่างแม่นยำ

และมีการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำเหมือง ที่เรียกว่า Smart Mining เพื่อให้การทำเหมืองมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

และการร่วมมือระหว่าง กฟผและ ทรู (True) ซึ่งในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าของไทยที่ได้ร่วมทดสอบเทคโนโลยีสุดไฮเทค 5G ซึ่ง ทรู ได้เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายสำหรับการร่วมพัฒนาภายใต้กรอบระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี และนำเทคโนโลยีสุดไฮเทค มาทดสอบใช้งานที่ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ซึ่งระหว่างการทดสอบนี้ กฟผ จะเก็บข้อมูลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อไป

ซึ่งถือว่าความร่วมมือนี้ จะยังไม่มีข้อผูกมัดทางการค้า หรือการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับนำมาใช้งานของ กฟผในอนาคต ซึ่ง กฟผมีความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือทดสอบเทคโนโลยี 5G กับเครือข่ายอื่น  ด้วย

คุณ พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจงว่า กลุ่มทรู ได้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการพัฒนา นวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนไปสู่ อุตสาหกรรมยุค 4.0

และนับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของกลุ่มทรู ในการนำเครือข่ายสุดอัจฉริยะอย่าง 5G มาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แตกต่าง และยังใช้งานได้จริง ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมดิจิทัล และ True 5G เครือข่ายอัจฉริยะรายแรกรายเดียว ที่ครบกว่า เร็วแรงยิ่งกว่า ครอบคลุมกว่า ทุกการใช้งาน

ซึ่งการร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ ทรูได้ติดตั้งเครือข่าย True 5G เทคโนโลยี 5G Standalone (SA) เพื่อจะได้ทดสอบที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 5G Fixed Wireless Access (FWA) เพื่อเพิ่มความครอบคลุมทั่วพื้นที่ ที่เหมืองแม่เมาะ

และโดยเฉพาะในบริเวณที่ไม่สามารถลากสายสัญญาณได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย พร้อมนำศักยภาพของเทคโนโลยีโครงข่ายที่ให้ความเร็วสูงในการใช้งาน และยังรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ได้จำนวนมาก และยังมีความเสถียร มีความหน่วงต่ำ ซึ่งจะมาต่อยอดพัฒนาเป็นโซลูชันต่าง  เพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

และนอกจากนี้ยังมีการร่วมมือในการพัฒนาระบบด้วยการตรวจสอบลานกองถ่าน (Stockpile) ด้วยโดรนที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูง และยังสามารถตรวจจับความร้อนในลานกองถ่าน โดยมีการประมวลผลแบบเรียลไทม์ และรวมถึงระบบ แว่น AR ที่จะทำงานร่วมกับกล้อง VDO ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานซ่อมบำรุงอีกด้วย

และตลอดที่ผ่านมานั้น กลุ่มทรู ได้พัฒนา 5G โซลูชันที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการผลิต และภาคบริการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร,สาธารณสุข,การขนส่ง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของกลุ่มทรู ที่สามารถส่งมอบการบริการ 5G ที่ได้สร้างประโยชน์ในหลากหลายมิติ ทั้งในภาคธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค Digital กับยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยและสังคมไทยที่กำลังปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในทุกรูปแบบ

ติดตามข่าวสารบทความดีๆจาก เว็บไซต์ : GOFX.CO
หรือทาง Facebook page : GOFX TH

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *